Lời giải Bài 1 Đề thi thử lên lớp 10 môn toán lần 2 năm 2017 của trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 1 :

Đề bài :

a. Giải phương trình sau :

b. Giải hệ phương trình sau :

Hướng dẫn giải chi tiết :

a.

Đk :

<=>

Đặt

(*) <=>

<=>

<=>

<=> Hoặc t = 0 hoặc

+ Với t = 0 <=>

<=> Hoặc x= 0 hoặc x = 1 ( thỏa mãn ) .

+ Với \sqrt{(x^{2}-x)}= \sqrt{2}<=> x^{2}-x=2<=>x^{2}-x-2=0$

<=> Hoặc x = 2 hoặc x = -1 ( thỏa mãn ) .

Vậy tập nghiệm của phương trình là : .

b.

<=>

<=>

Nhận xét :

(*) <=>

<=>

<=>

Thay vào (*) ta thấy cặp ( x ; y ) = ( 2 ; - 2 ) không thỏa mãn => ( loại ) .

Vậy hệ phương trình có nghiệm ( x; y ) = ( 2 ; 2 ) .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021