Lời giải Bài 3 Đề thi thử trường THPT chuyên Amtesdam Hà Nội

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 3:

Đề ra :

Một phòng họp có 2016 ghế và được chia thành các dãy có số ghế bằng nhau. Nếu bớt đi mỗi dãy 7 ghế và thêm 4 dãy thì số ghế trong phòng không thay đổi. Hỏi ban đầu số ghế trong phòng họp được chia thành bao nhiêu dãy ?

Lời giải chi tiết :

Gọi x là số dãy ghế trong phòng lúc đầu .(x nguyên, x > 0)

Theo giả thiết : số dãy ghế lúc sau là : x +4 .

=> Số ghế ở mỗi dãy lúc đầu : (ghế)

Số ghế ở mỗi dãy lúc sau : (ghế)

Ta có phương trình : (*)

Giải (*) , ta được : ( loại vì x < 0 )

Vậy trong phòng có 32 dãy ghế.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021