Lời giải Bài 1 Đề thi thử trường THPT chuyên Amtesdam Hà Nội

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 1:

Đề ra :

Cho biểu thức

a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .

b) Tìm các giá trị của x để .

Lời giải chi tiết :

a. Để biểu thức A <=>

<=>

b. Ta có : .

<=> $A=2\sqrt{x}-x=2\sqrt{2}-2

<=> Hoặc x = 2 hoặc .

Vậy khi x = 2 hoặc thì $A=\left ( \frac{2}{\sqrt{2}-1}-\frac{2}{2-\sqrt{2}} \right ):\frac{\sqrt{2}+2}{4-2}$ .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021