Lời giải Bài 4 Đề thi thử trường THPT chuyên Đà Nẵng

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 4:

Đề ra :

Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA , MB đến đường tròn ( A, B là hai tiếp điểm ).Qua A vẽ đường thẳng song song MB cắt đường tròn tại C . Đoạn thẳng MC cắt đường tròn tại D .Hai đường thẳng AD và MB cắt nhau tại E .Chứng minh rằng :

a. Tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn .

b. .

Lời giải chi tiết :

a.

Xét tứ giác MAOB , ta có :

( tiếp tuyến vuông góc với bán kính tại tiếp điểm )

( tiếp tuyến vuông góc với bán kính tại tiếp điểm )

=>

Vậy tứ giác MAOB là tứ giác nội tiếp đường tròn. (đpcm)

b.

Xét và $\triangle AEM$ có:

( so le trong )

( cùng chắn cung AD )

=> (1)

chung . (2)

Từ (1) , (2) =>

<=>

=> (đpcm).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021