Lời giải bài 2 chuyên đề Ứng dụng nghiệm phương trình bậc hai

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của biểu thức : . ($x\in R$)

Bài làm:

Vì :

=>

<=>

<=> (1)

Nếu y = 1 => x = 0.

Nếu => Để (1) có nghiệm <=> $\Delta {}'\geq 0$

<=>

Vậy biểu thức đạt giá trị Max(y) = 3 , Min(y) = .

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021