Miền Bắc đã lập được thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu trong chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968?

 • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 180 – sgk lịch sử 12

Miền Bắc đã lập được thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu trong chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968?

Bài làm:

Thành tích của miền Bắc đạt được trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968:

 • Trong chiến đấu:
  • Thực hiện quân sự hóa toàn dân, đào lắp công sự, hầm hào...
  • Chống lại hành động phá hoại của kẻ thù bằng các phương tiện, vũ khí hiện đại.
 • Trong sản xuất:
  • Phong trào thi đua chống Mĩ, cứu nước phát triển rộng rãi, thu hút đông đảo nhân dân.
  • Trong nông nghiệp: diện tích canh tác được mở rộng, năng suất lao động không ngừng tăng lên.
  • Trong công nghiệp: năng lực sản xuất ở một số ngành được giữ vững. Công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng đều phát triển.
  • Giao thông vận tải được bảo đảm thường xuyên và thông suốt.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12