Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 74 sgk Lịch sử 12

Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000.

Bài làm:

Niên biểu

Sự kiện

1945-1991

- Trật tự hai cực Ianta ra đời

- Thắng lợi của phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở nhiều nước.

- Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh.

- Tây Âu và Nhật Bản lần lượt trở thành những trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

- Cuộc cách mạng KH-KT mang lại những thành tựu quan trọng đối với nhân loại.

1991-2000

- Trật tự hai cực tan rã.

- Xu thế toàn cầu hóa và những ảnh hưởng của nó.

- Ở nhiều nơi trên thế giới vẫn diễn ra các cuộc xung đột.

  • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021