Mỗi bức tranh tả cảnh gì? Có những ai trong tranh?

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Em hãy đọc tên bài 5 và đoán Ngôi nhà thứ hai là gì?

2. Nói những điêu em quan sát được trong mỗi bức tranh dưới đây:

a) Mỗi bức tranh tả cảnh gì?

b) Có những ai trong tranh? Họ đang làm gì?

Mỗi bức tranh tả cảnh gì? Có những ai trong tranh?

Bài làm:

1. Ngôi nhà thứ hai là: trường học

2. Những điều em quan sát được trong mỗi bức tranh dưới đây:

a) Mỗi bức tranh tả cảnh:

  • Giơ tay phát biểu.

  • Biểu diễn văn nghệ

  • Dọn cỏ trong vườn cây.

  • Khám sức khỏe.

b) Có những ai trong tranh? Họ đang làm gì?

  • Học sinh đang giơ tay.

  • Học sinh nữ đang múa.

  • Học sinh làm lao động.

  • Học sinh được bác sĩ khám sức khỏe.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021