Các câu dưới đây thuộc mẫu câu nào? Bạn nhỏ rất chăm chỉ; Bạn nhỏ lau từng chiếc bát; Má bạn nhỏ hồng ánh lửa

  • 2 Đánh giá

Luyện tập

1. Các câu dưới đây thuộc mẫu câu nào?

a. Bạn nhỏ rất chăm chỉ

b. Bạn nhỏ lau từng chiếc bát

c. Má bạn nhỏ hồng ánh lửa

2. Những tiếng nào trong khổ thơ cuối bắt vần với nhau? Chọn ý đúng:

a. Tiếng nữa và tiếng rồi

b. Tiềng rồi và tiếng nồi

c. Tiếng nồi và tiếng lửa

Bài làm:

1. Các câu thuộc mẫu câu: Ai như thế nào?

2. Những tiếng ở khổ thơ cuối bắt vần với nhau là:

Đáp án: b. Tiềng rồi và tiếng nồi

  • 730 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021