Quan sát một bức tranh về tình cảm anh, chị, em. Đặt tên cho bức tranh đó

 • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Quan sát một bức tranh về tình cảm anh, chị, em. Đặt tên cho bức tranh đó

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 16: Anh em hòa thuận

2. Giới thiệu tranh, ảnh em bé (anh, chị) trong gia đình

Gợi ý:

 • Đó là tranh, ảnh em bé hay anh, chị của em?
 • Em bé (anh, chị) là con trong gia đình hay con của cô (chú, bác)?
 • Em bé (anh, chị) bao nhiêu tuổi?

Bài làm:

1. Đặt tên cho bức tranh:

 • Tranh 1: Anh sưởi ấm cho em
 • Tranh 2: Chị buộc tóc cho em
 • Tranh 3: Hai chị em chơi trò thổi bóng
 • Tranh 4: Chị kể chuyện cho em nghe

2. Giới thiệu tranh

Ví dụ:

 • Đó là một bức tranh về chị gái
 • Chị gái chính là chị ruột trong gia đình em
 • Năm nay chị gái em tròn 10 tuổi
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021