Chọn từ (cha, mẹ, con) phù hợp với ô trống:

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

Chọn từ (cha, mẹ, con) phù hợp với ô trống:

(1) Công .... như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngời Biển Đông

(2) Có vàng, vàng chẳng hay phô

Có con, ... nói trầm trồ mẹ nghe

(3) Ơn cha nặng lắm .... ơi

Nghĩa ... bằng trời chín tháng cưu mang

Bài làm:

(1) Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngời Biển Đông

(2) Có vàng, vàng chẳng hay phô

Có con, con nói trầm trồ mẹ nghe

(3) Ơn cha nặng lắm con ơi

Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021