Tưởng tượng mỗi từ ngữ dưới đây là một hành khách. Hãy xếp mỗi hành khách vào toa tàu phù hợp.

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Tưởng tượng mỗi từ ngữ dưới đây là một hành khách. Hãy xếp mỗi hành khách vào toa tàu phù hợp.

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 1: Cuộc sống quanh em

2. Tìm thêm các từ ngữ ở ngoài bài đọc:

a. Chỉ người b. Chỉ vật

c. Chỉ con vật d. Chỉ thời gian

Bài làm:

1. Sắp xếp mỗi hành khách vào tao tàu phù hợp:

  • Người: em, mẹ
  • Vật: đồng hồ, hoa, nhà, rau, trời, hoa đào, quả vải
  • Con vật: gà, tu hú, chim, sâu
  • Thời gian: ngày, giờ, phút.

2. Tìm thêm các từ ngữ:

a. Chỉ người: bố, ông, bà, em bé, chị gái, cô giáo, bác sĩ,...

b. Chỉ vật: máy tính, quyển sách, bình hoa, ti vi, máy giặt, xích đu, xe đạp...

c. Chỉ con vật: con chó, con chim, con ong, con lợn, con trâu, con hổ, con giun...

d. Chỉ thời gian: phút, giây, giờ, ngày, tháng, năm, tuần, quý...

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021