Viết lại cho đúng chính tả những tên riêng viết chưa đúng

  • 1 Đánh giá

BÀI VIẾT 2

1. Viết lại cho đúng chính tả những tên riêng viết chưa đúng:

  • Lê học ở trường Tiểu học Kim liên, quận Đống Đa.

  • Nam học ở trường Tiểu học Vĩnh xuân, huyện trà Ôn.

  • Mai học ở trường Tiểu học Quang Trung, quận Sơn Trà.

2. Đọc bản nội quy dưới đây:

Giả sử thầy (cô) hiệu trưởng hỏi nguyện vọng của học sinh em sẽ đề nghị bổ sung điều gì vào bản nội quy trên? Viết đề nghị của em.

Bài làm:

1.

  • Lê học ở Trường tiểu học Kim Liên quận Đống Đa.

  • Nam học ở Trường tiểu học Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn.

  • Mai học ở Trường Tiểu học Quang Trung quận Sơn Trà.

2. Đề nghị của em:

  • Học sinh không làm việc riêng trong giờ học.

  • Tích cực tham gia các hoạt động tập thể: văn nghệ, thể dục thể thao,..

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021