Đôi bạn trong câu chuyện trên đi đâu? Chiếc bè của đôi bạn được làm bằng gì? Cảnh vật trên đường đi đẹp và mới lạ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Tiết 3 + 4

Đọc và làm bài tập: Trên chiếc bè

Đọc hiểu:

1. Đôi bạn trong câu chuyện trên đi đâu?

2. Chiếc bè của đôi bạn được làm bằng gì?

3. Cảnh vật trên đường đi đẹp và mới lạ như thế nào?

4. Những từ ngữ nào cho thấy đôi bạn được gọng vó, cua kềnh, cá săn sắt, cá thầu dầu rất khâm phục và quý mến?

5. Em cần đặt thêm 2 dấu chấm còn thiếu vào những chỗ nào trong đoạn văn sau? Chữ đầu câu cần viết như thế nào?

Dế Mèn là nhân vật trong truyện Dế Mèn phiêu lưu kí một lần, Dế Mèn cứu thoát Dế Trũi sau đó, hai chú dế kết bạn. Dế Mèn cùng Dế Trũi đi ngao du thiên hạ để mở mang hiểu biết.

Bài làm:

1. Đôi ban trong câu chuyện rủ nhau đi ngao du thiên hạ.

2. Chiếc bè của đôi bạn được ghép bằng ba bốn lá bèo sen

3. Cảnh vật trên đường đi đẹp và mới lạ ở chỗ: nước trong vắt trông thấy cả hòn cuội, hai bền bở sông cỏ cây và những làng gần, núi xa luôn luôn mới.

4. Từ ngữ cho thấy đôi bạn được gọng vó, cua kềnh, cá săn sắt, cá thầu dầu rất khâm phục và quý mến là: bái phục nhìn theo, âu yếm ngó theo, lăng xăng cố bơi theo chiếc bè, hoan nghênh văng cả mặt nước.

5. Đặt thêm 2 dấu chấm:

Dế Mèn là nhân vật trong truyện Dế Mèn phiêu lưu kí. Một lần, Dế Mèn cứu thoát Dế Trũi. Sau đó, hai chú dế kết bạn. Dế Mèn cùng Dế Trũi đi ngao du thiên hạ để mở mang hiểu biết.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021