Chọn chữ phù hợp vào ô trống: ng hay ngh?

  • 1 Đánh giá

Bài viết 1

1. Nghe-viết: Đồng hồ báo thức.

2. Chọn chữ phù hợp vào ô trống: ng hay ngh?

Chọn chữ phù hợp vào ô trống: ng hay ngh?

3. Viết vào vở 10 chữ cái trong bảng sau:

Chọn chữ phù hợp vào ô trống: ng hay ngh?

4. Tập viết:

a) Viết chữ hoa: A

b) Viết ứng dụng: Ấm áp tình yêu thương.

Bài làm:

1. Nghe-viết: Đồng hồ báo thức.

Bác kim giờ thận trọng Bé kim giây tinh nghịch

Nhích từng li, từng li Chạy vút lên trước hàng

Anh kim phút lầm lì Ba kim cùng tới đích

Đi từng bước, từng bước. Rung một hồi chuông vang.

2.

ngày hôm qua nghe kể chuyện

nghỉ ngơi ngoài sàn nghề nghiệp

3. Viết vào vở 10 chữ cái trong bảng sau:

Chọn chữ phù hợp vào ô trống: ng hay ngh?

4. Tập viết:

a) Viết chữ hoa: A

b) Viết ứng dụng: Ấm áp tình yêu thương.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021