Chuyện gì xảy ra ngoài hành lang khi thầy giáo đang viết bài? Thầy giáo nói gì với nhóm học trò đang vây quanh?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 2: CHẬU HOA

Đọc hiểu

1. Chuyện gì xảy ra ngoài hành lang khi thầy giáo đang viết bài?

2. Thầy giáo nói gì với nhóm học trò đang vây quanh?

3. Các bạn trong lớp tưởng tượng cây hoa nói gì?

4. Em có thích cách giải quyết sự việc của thầy giáo không? Chọn câu trả lời của em:

a) Không, vì thầy chưa làm rõ ai mắc tội nặng hơn.

b) Có, vì thầy đã hướng suy nghĩ của học sinh vào việc cứu cây hoa.

c) Có, vì thầy tránh cho Huy và Lân tranh cãi xem ai có lỗi.

Bài làm:

1. Chuyện xảy ra ngoài hành lang khi thầy giáo đang viết bài: Chậu hoa bị rơi vỡ.

2. Thầy giáo nói với nhóm học trò đang vây quanh: " Trước hết phải cứu cây hoa đã".

3. Các bạn trong lớp tưởng tượng cây hoa nói: " Các bạn có thương tôi không?", "Tôi sẽ không nở hoa được nữa."

4. Em chọn ý:

c) Có, vì thầy tránh cho Huy và Lân phải tranh cãi xem ai có lỗi.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021