Tìm lời xin lỗi của Huy trong câu chuyện. Sau khi nghe thầy nói, Lân đã nhận ra lỗi của mình.

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Tìm lời xin lỗi của Huy trong câu chuyện.

2. Sau khi nghe thầy nói, Lân đã nhận ra lỗi của mình. Theo em:

a) Lân nên xin lỗi những ai?

b) Lân xin lỗi như thế nào?

c) Người được Lân xin lỗi sẽ nói gì?

Bài làm:

1. Lời xin lỗi của Huy trong câu chuyện: "Em xin lỗi thầy nhưng tại bạn Lân đẩy em ạ."

2. Sau khi nghe thầy nói, Lân đã nhận ra lỗi của mình. Theo em:

a) Lân nên xin lỗi thầy giáo và Huy.

b)

  • Lân xin lỗi thầy: "Em xin lỗi thầy vì đã làm vỡ chậu hoa."

  • Lân xin lỗi Huy: " Tớ xin lỗi vì đã đẩy cậu ngã."

c) Người được Lân xin lỗi sẽ nói:

  • Thầy: "Không sao, em biết nhận lỗi là tốt rồi."

  • Huy: " Không sao, chúng ta đã cứu được chậu hoa rồi."

  • 75 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021