Nếu em là cô bé Di, em sẽ nói thế nào để khen chị kể chuyện hay?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Nếu em là cô bé Di, em sẽ nói thế nào để khen chị kể chuyện hay?

a) Chị kể chuyện hay quá!

b) Sao chị kể chuyện hay thế!

c) Chuyện chị kể thú vị quá!

2. Nếu là người chị, em sẽ đáp lại lời khen thế nào?

a) Cảm ơn em!

b) Có gì đâu!

c) Chuyện em kể cũng hay mà!

3. Em cần thêm dấu phẩy vào chỗ nào trong câu sau:

Bộ truyện Ha-ri Pót-tơ của nhà văn Rô-linh được dịch ra nhiều thứ tiếng được dựng thành phim được trẻ em khắp nơi yêu thích.

Bài làm:

1. Nếu em là cô bé Di, em sẽ nói để khen chị kể chuyện hay:

a) Chị kể chuyện hay quá!

2. Nếu là người chị, em sẽ đáp lại lời khen:

c) Chuyện em kể cũng hay mà!

3. Em cần thêm dấu phẩy vào:

Bộ truyện Ha-ri Pót-tơ của nhà văn Rô-linh được dịch ra nhiều thứ tiếng, được dựng thành phim được trẻ em khắp nơi yêu thích.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021