Tìm các từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu trong một khổ thơ.

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Tìm các từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu trong một khổ thơ.

Mẫu: Cháu thương cả hai bà (khổ 1).

2. Em cần thêm dấu phẩy vào chỗ nào trong các câu sau:

a) Tuần nào bố mẹ cũng cho em đến thăm ông bà nội ông bà ngoại.

b) Em giúp ông bà quét nhà nhặt rau cho gà ăn.

Bài làm:

1. Tìm các từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu trong một khổ thơ.

  • Cháu thương cả hai bà (khổ 1)

  • Yêu cháu, bà trồng na (khổ 2)

  • Biết là bà ngoại mong (khổ 3)

  • Lại thương bà nội trông (khổ 3)

  • Cháu nhớ về thiết tha (khổ 4)

2.

a) Tuần nào bố mẹ cũng cho em đến thăm ông bà nội, ông bà ngoại.

b) Em giúp ông bà quét nhà, nhặt rau,cho gà ăn.

  • 84 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021