Tài năng của Rô-linh được ươm mầm từ đâu? Chọn ý đúng

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 2: ƯƠM MẦM

Đọc hiểu

1. Tài năng của Rô-linh được ươm mầm từ đâu? Chọn ý đúng:

a) Từ những câu chuyện Rô-linh được nghe bà kể.

b) Từ những câu chuyện Rô-linh và em gái nghĩ ra.

c) Từ những bộ phim mà Rô-linh và em gái được xem.

2. Rô-linh đã làm gì để nhớ và kể lại câu chuyện cho em gái nghe?

3. Ở trường phổ thông, Rô-linh là một học sinh như thế nào?

Bài làm:

1. Tài năng của Rô-linh được ươm mầm từ:

a) Từ những câu chuyện Rô-linh được nghe bà kể.

2. Để nhớ và kể lại câu chuyện cho em gái nghe, Rô-linh đã: ghi lại những câu chuyện của mình.

3. Ở trường phổ thông, Rô-linh là một học sinh: tài năng nhất.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021