Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

Bài đọc 1: Tiếng võng kêu

Đọc hiểu

1. Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì?

2. Tìm những hình ảnh cho thấy bé Giang đang ngủ rất đáng yêu?

3. Bạn nhỏ nói gì với em bé trong hai khổ thơ cuối?

Bài làm:

1. Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang ngủ

2. Hình ảnh cho thấy bé Giang đang ngủ rất đáng yêu là: tóc bay phất phơ, vương vương nụ cười.

3. Bạn nhỏ nói với em bé: "Em ơi cứ ngủ đi. Tay anh đưa đều".

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021