Tìm trong bài một câu yêu cầu, đề nghị. Em thích cách nói nào dưới đây hơn?

  • 1 Đánh giá

1. Tìm trong bài một câu yêu cầu, đề nghị.

2. Em thích cách nói nào dưới đây hơn? Vì sao?

a) Các em phải cố gắng!

b) Các em cố gắng nhé!

Bài làm:

1. Một câu yêu cầu, đề nghị trong bài: Các em cố gắng nhé!

2. Em thích các nói b) Các em cố gắng nhé! hơn? Vì nghe nhẹ nhàng hơn, không bị ép buộc mà là khích lệ.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021