Nếu em là Na, em sẽ nói gì để cảm ơn cô giáo và các bạn? Nếu em là một học sinh trong lớp, em sẽ nói gì để đáp lại lời Na?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Nếu em là Na, em sẽ nói gì để cảm ơn cô giáo và các bạn?

2. Nếu em là một học sinh trong lớp, em sẽ nói gì để đáp lại lời Na?

Bài làm:

1. Nếu em là Na, để cảm ơn cô giáo và các bạn em sẽ nói: "Em rất vui và xúc động vì nhận được món quà, cảm ơn mọi người rất nhiều."

2. Nếu em là một học sinh trong lớp, em sẽ nói để đáp lại lời Na: " Chúc mừng cậu, vì cậu rất xứng đáng với món quà của chúng mình."

  • 258 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021