Ai dạy Mít làm thơ? Mít tặng Biết Tuốt câu thơ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 2: MÍT LÀM THƠ

Đọc hiếu:

1. Ai dạy Mít làm thơ?

2. Mít tặng Biết Tuốt câu thơ như thế nào?

3. Vì sao các bạn tỏ thái độ giận dỗi với Mít?

4. Hãy nói 1 - 2 câu để giúp Mít giải thích cho các bạn hiểu và không giận Mít.

Mẫu: Xin lỗi các cậu. Tớ mới tập làm thơ mà.

Bài làm:

1. Hoa Giấy dạy Mít làm thơ.

2. Mít tặng Biết Tuốt câu thơ :

Một hôm đi dạo qua dòng suối

Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối.

3. Các bạn tỏ thái độ giận dỗi với Mít vì: họ cho là Mít định chế giễu họ.

4. Ý tớ không phải như vậy. Tớ chỉ tập làm thơ cho vần thôi.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021