Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống: Chữ s hay x?

  • 1 Đánh giá

Bài viết 1:

1. Nghe - viết: Tiếng võng kêu (khổ thơ 3 và 4)

2. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a. Chữ s hay x?

Đám mây ...ốp trắng như bông

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi ...ao

Giật mình, mây thức bay vào rừng ....a

b. Vần âc hay ât?

Đố bạn quả gì to nh....

Qủa g.... hay quả thanh trà?

Không! Đó chính là quả đ....

Dành cho t.... cả chúng ta

3. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a. Chữ s hay x?

cư ....ử ....ử dụng nước ...ôi ....ôi nếp

b. Vần âc hay ât?

gi.... mơ th.... thà đấu v..... nh.... bổng

4. Tập viết (sgk)

Bài làm:

1. Nghe - viết: Tiếng võng kêu (khổ thơ 3 và 4)

2. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a. Chữ s hay x?

Đám mây xốp trắng như bông

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi sao

Giật mình, mây thức bay vào rừng xa

b. Vần âc hay ât?

Đố bạn quả gì to nhất

Qủa gấc hay quả thanh trà?

Không! Đó chính là quả đất

Dành cho tất cả chúng ta

3. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a. Chữ s hay x?

xsử dụng nước sôi xôi nếp

b. Vần âc hay ât?

giấc mơ thật thà đấu vật nhấc bổng

4. Tập viết (sgk)

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021