Ghép các tiếng thương, yêu, quý, mến, kính với nhau để được ít nhất 5 từ (mỗi từ gồm 2 tiếng)

 • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Ghép các tiếng thương, yêu, quý, mến, kính với nhau để được ít nhất 5 từ (mỗi từ gồm 2 tiếng)

2. Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1

Bài làm:

1. Ghép các từ có tiếng là:

 • Yêu thương
 • yêu quý
 • quý mến
 • kính mến
 • yêu quý
 • thương mến
 • mến yêu...

2. Đặt câu với từ ở bài tập 1:

 • Bố mẹ rất yêu thương em
 • Thầy cô là những người em kính mến
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021