Tìm trong bài một câu để kể. Cho biết cuối câu đó có dấu câu gì?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Tìm trong bài một câu để kể cho biết cuối câu đó có dấu câu gì?

2. Tìm trong bài đọc 1 câu dùng để yêu cầu đề nghị. Cuối câu nêu yêu cầu đề nghị có dấu câu gì?

3. Câu tiết học vui quá thể hiện cảm xúc gì? Cuối câu đó có dấu gì?

Bài làm:

1.

  • Một câu để kể trong bài: Chúng tôi cùng nhau ăn trái cây rồi nói cảm nhận của mình.
  • Cuối câu để kể có dấu: chấm.

2.

  • Một câu dùng để yêu cầu đề nghị: Bây giờ các em nếm thử trái cây và cảm nhận vị ngon của chúng !

  • Cuối câu nêu yêu cầu đề nghị có dấu câu: chấm than.

3.

  • Câu tiết học vui quá thể hiện cảm xúc: vui vẻ

  • Cuối câu đó có dấu: chấm than

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021