Sử dụng các mẫu câu Ai làm gì? Ai thế nào? hỏi đáp theo tranh

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

Sử dụng các mẫu câu Ai làm gì? Ai thế nào? hỏi đáp theo tranh

Bài làm:

Hỏi đáp theo tranh:

Tranh 1: Anh làm gì? Anh thế nào

- Anh chơi trống cùng em gái. Anh rất hiền lành và yêu em

Tranh 2: Em bé làm gì? Em bé như thế nào?

- Em bé đang tưới cây giúp mẹ. Em bé rất ngoan ngoãn và chăm chỉ

Tranh 3: Anh làm gì? Anh như thế nào?

- Anh dắt em đi. Anh rất quan tâm đến em

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021