[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 4: Em yêu bạn bè

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 4: Em yêu bạn bè trang 30 sgk tiếng việt 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Chia sẻ

1. Các bạn trong bức tranh dưới đây đang làm gì?

2. Trò chơi kéo co đòi hỏi người chơi những gì? Chọn các ý đúng:

a) Mọi người trong đội đều cố gắng.

b) Chỉ cần một người trong đội cố gắng.

c) Mọi người trong đội biết cách phối hợp với nhau.

3. Ngoài trò chơi kéo co, em còn biết những hoạt động nào cần có tập thể?

Các bạn trong bức tranh dưới đây đang làm gì? Trò chơi kéo co đòi hỏi người chơi những gì?

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI ĐỌC 1: GIỜ RA CHƠI ( TRÍCH)

Em hiểu "từng đàn chim áo trắng" là ai? Các bạn làm gì trong giờ ra chơi?

Ghép từ ở cột A phù hợp với nghĩa ở cột B:

Đọc hiểu

1. Em hiểu "từng đàn chim áo trắng" là ai?

2. Các bạn làm gì trong giờ ra chơi?

3. Những từ ngữ nào cho thấy các bạn chơi với nhau rất vui?

4. Các bạn làm gì sau giờ ra chơi?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Tìm những tiếng (ở cuối dòng thơ) bắt vần với nhau ở khổ thơ 2.

2. Tìm những tiếng (ở cuối dòng thơ) bắt vần với nhau trong một khổ thơ.

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI VIẾT 1

1. Nghe-viết: Giờ ra chơi (Khổ thơ 2,3)

2. Chọn chữ r, d hoặc gi phù hợp với ô trống rồi giải câu đố.

Chọn chữ r, d hoặc gi) phù hợp với ô trống rồi giải câu đố.

(3) Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

Chọn chữ r, d hoặc gi) phù hợp với ô trống rồi giải câu đố.

4. Tập viết

a) Viết chữ hoa: C

b) Viết ứng dụng: Chung tay làm đẹp trường lớp.

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI ĐỌC 2: PHẦN THƯỞNG

Đọc hiểu

1. Na là một học sinh như thế nào?

2. Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì?

3. Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không? Vì sao?

4. Khi Na được phần thưởng:

a) Mọi người vui mừng như thế nào?

b) Mẹ của Na vui mừng như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Nếu em là Na, em sẽ nói gì để cảm ơn cô giáo và các bạn?

2. Nếu em là một học sinh trong lớp, em sẽ nói gì để đáp lại lời Na?

=> Xem hướng dẫn giải

Kể chuyện

1. Cùng bạn kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Phần thưởng.

Cùng bạn kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Phần thưởng

2. Kể lại toàn bộ câu chuyện trên.

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI VIẾT 2

Lập danh sách 4-5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học:

Lập danh sách 4-5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học

Gợi ý:

Để lập được danh sách, em cần:

- Hỏi từng bạn: Họ và tên, ngày sinh của bạn, nơi bạn đang ở.

- Viết tên các bạn theo thứ tự chữ cái.

- Viết điều em đã biết về từng bạn vào cột thích hợp.

=> Xem hướng dẫn giải

1. Chọn tiếng phù hợp với ô trống trong các bài thơ sau

Chọn tiếng phù hợp với ô trống trong các bài thơ sau

2. Em hãy tập viết từ 2-4 dòng thơ hoặc 4-5 câu về một người bạn mà em yêu quý. Hãy trang trí bài viết cho đẹp.

3. Giới thiệu, bình chọn bài làm hay.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 174 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021