Các bạn trong bức tranh dưới đây đang làm gì? Trò chơi kéo co đòi hỏi người chơi những gì?

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Các bạn trong bức tranh dưới đây đang làm gì?

2. Trò chơi kéo co đòi hỏi người chơi những gì? Chọn các ý đúng:

a) Mọi người trong đội đều cố gắng.

b) Chỉ cần một người trong đội cố gắng.

c) Mọi người trong đội biết cách phối hợp với nhau.

3. Ngoài trò chơi kéo co, em còn biết những hoạt động nào cần có tập thể?

Các bạn trong bức tranh dưới đây đang làm gì? Trò chơi kéo co đòi hỏi người chơi những gì?

Bài làm:

1. Các bạn trong bức tranh dưới đây đang: chơi trò kéo co.

2. Trò chơi kéo co đòi hỏi người chơi:

a) Mọi người trong đội đều cố gắng.

c) Mọi người trong đội biết cách phối hợp với nhau.

3. Ngoài trò chơi kéo co, em còn biết những hoạt động cần có tập thể: hát tốp ca, làm vệ sinh lớp học, lao động tập thể,..

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021