Từ ấm cho em cảm nhận lời giảng của cô giáo như thế nào? Các từ ngữ yêu thương, ngắm mãi nói lên tình cảm của học sinh với cô giáo như thế nào?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 1: CÔ GIÁO LỚP EM

Đọc hiểu

1. Tìm khổ thơ ứng với mỗi ý:

Tử ấm cho em cảm nhận lời giảng của cô giáo như thế nào? Các từ ngữ yêu thương, ngắm mãi nói lên tình cảm của học sinh với cô giáo như thế nào?

2. Tìm những hình ảnh đẹp trong khổ thơ 1 và khổ thơ 2.

Ví dụ: Cô mỉm cười thật tươi (Khổ thơ 1).

3. Trong khổ thơ 3:

a) Từ ấm cho em cảm nhận lời giảng của cô giáo như thế nào?

b) Các từ ngữ yêu thương, ngắm mãi nói lên tình cảm của học sinh với cô giáo như thế nào?

Bài làm:

1. Khổ thơ ứng với mỗi ý:

Image body Show row weights File information	Operations File information	Operations   Image icon a.png (106.27 KB)  Alternate text Từ ấm cho em cảm nhận lời giảng của cô giáo như thế nào? Các từ ngữ yêu thương, ngắm mãi nói lên tình cảm của học sinh với cô giáo như thế nào? This text will be used by screen readers, search engines, or when the image cannot be loaded.   Image icon a.png (34.7 KB)  Alternate text Từ ấm cho em cảm nhận lời giảng của cô giáo như thế nào? Các từ ngữ yêu thương, ngắm mãi nói lên t

2. Những hình ảnh đẹp trong khổ thơ 1 và khổ thơ 2.

Ví dụ: Cô mỉm cười thật tươi (Khổ thơ 1).

  • Nắng ghé vào cửa lớp (Khổ thơ 2).

  • Ấm trang vở thơm tho (Khổ thơ 3).

3. Trong khổ thơ 3:

a) Từ ấm cho em cảm nhận lời giảng của cô giáo: giọng nói hiền từ, ấm áp, truyền cảm.

b) Các từ ngữ yêu thương, ngắm mãi nói lên tình cảm của học sinh với cô giáo: vô cùng yêu quý và kinh trọng cô giáo.

  • 149 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021