Chọn đáp án đúng: Những ai khen bím tóc của Hà?

  • 1 Đánh giá

Tiết 9 + 10

Đọc thầm và làm bài tập: Bím tóc đuôi sam

1. Chọn đáp án đúng trước câu trả lời đúng

(a). Những ai khen bím tóc của Hà?

a. Tuấn

b. Tuấn và các bạn gái

c. Các bạn gái và thầy cô

(b). Vì sao Hà khóc?

a. Vì Tuấn chế bím tóc của Hà

b. Vì Tuấn kéo bím tóc, làm Hà ngã

c. Vì Tuấn xin lỗi Hà

(c). Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào?

a. Thầy khen bím tóc của Hà đẹp

b. Thầy phê bình Tuấn trêu chọc Hà

c. Thầy bảo Tuấn phải đối xử tốt với các bạn gái.

2, Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu: Tóc hà rất đẹp.

3. Nối mỗi câu sau với kiểu câu tương ứng:

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 18: Ôn tập cuối học kì I

Bài làm:

1. Chọn đáp án đúng:

(a). Những ai khen bím tóc của Hà?

Đáp án: c. Các bạn gái và thầy giáo

(b) Vì sao Hà khóc?

Đáp án: b. Vì Tuấn kéo bím tóc, làm Hà ngã

(c) Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào?

Đáp án: a. Thầy khen bím tóc của Hà đẹp

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: Tóc Hà như thế nào?

3. Nối câu:

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 18: Ôn tập cuối học kì I

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021