Tên bài hát là gì? Tác giả bài hát là ai?

  • 1 Đánh giá

Trao đổi

1. Nghe bài hát và trao đổi với bạn:

Tên bài hát là gì? Tác giả bài hát là ai?

a) Tên bài hát là gì?

b) Tác giả bài hát là ai?

c) Nội dung bài hát:

- Bài hát là lời của ai nói về ai?

- Bà kể cho cháu nghe những chuyện gì?

- Tìm một hình ảnh đẹp nói lên cảm nghĩ của bạn nhỏ khi nghe bà kể chuyện.

d) Nhắc lại hoặc hát lại một câu em thích.

2. Hát cho bạn nghe một bài hát về bà hoặc ông.

Bài làm:

1.

a) Tên bài hát là: Bà cháu

b) Tác giả bài hát là: Nguyễn Văn Hiên

c) Nội dung bài hát:

- Bài hát là lời của: cháu nói về bà.

- Bà kể cho cháu nghe những chuyện: chuyện Thạch Sanh dũng cảm, chuyện Cô Tấm chăm ngoan.

- Tìm một hình ảnh đẹp nói lên cảm nghĩ của bạn nhỏ khi nghe bà kể chuyện: Cháu nằm nghe bà kể, ngỡ vào giấc mộng mơ.

d) Nhắc lại hoặc hát lại một câu em thích.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021