Em có thể làm gì để giúp ông bà khỏe mạnh?

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Đọc và thảo luận:

Em có thể làm gì để giúp ông bà khỏe mạnh?

Em có thể làm gì để giúp ông bà khỏe mạnh?

Gợi ý:

- Đọc cho ông bà nghe bài em vừa đọc.

- Nhắc ông bà thực hiện những điều trên.

- Quan tâm, trò chuyện với ông bà.

Bài làm:

Những điều em có thể làm để giúp ông bà khỏe mạnh:

- Giúp ông bà làm những việc nhỏ.

- Luôn quan tâm sức khỏe ông bà.

- Nói chuyện với ông bà mỗi ngày để ông bà vui.

- Cố gắng học thật giỏi.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021