Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:

  • 1 Đánh giá

Bài viết 2

1. Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 1: Cuộc sống quanh em

2. Đặt câu hỏi cho từng bộ phận của một trong các câu trên:

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 1: Cuộc sống quanh em

3. Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 1: Cuộc sống quanh em

Bài làm:

1. Ghép từ ngữ ở cột A với cột B:

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 1: Cuộc sống quanh em

2. Đặt câu hỏi cho từng bộ phận:

  • Cái gì là một đồ dùng học tập
  • Bút là cái gì?

3. Giới thiệu bản thân:

  • Tôi là Nguyễn Cao Cẩm Anh
  • Môn học tôi yếu thích là tiếng anh và toán
  • Đồ chơi tôi yêu thích là bộ lắp ghép và búp bê
  • Con vật tôi thích nhất là con mèo và con cá vàng.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021