Mỗi vật, con vật được nói trong bài đọc làm việc gì? Bé bận rộn như thế nào?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 1: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI

Đọc hiểu:

1. Mỗi vật, con vật được nói trong bài đọc làm việc gì?

2. Bé bận rộn như thế nào?

3. Vì sao bé bận rộn mà lúc nào cũng vui? Chọn ý em thích:

a. Vì bé làm việc có ích

b. Vì bé yêu những việc mình làm

c. Vì bé được làm việc như mọi vật, mọi người.

Bài làm:

1. Việc làm của vật, của con vật được nói tới trong bài là:

  • Đồng hồ: báo phút, báo giờ
  • Con gà: báo mọi người trời sáng
  • Con tu hú: báo hiệu mùa hè, mùa vải chín
  • Hoa đào: báo hiệu mùa xuân

2. Bé cũng làm việc bận rộn như mọi người, mọi vật. Đó là: Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, bé nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ.

3. Bé bận rộn mà lúc nào cũng vui vì: c. Vì bé được làm việc như mọi vật, mọi người.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021