Đặt một câu nói thể hiện tình cảm của ông và hai cháu qua câu chuyện trên

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Đặt một câu nói thể hiện tình cảm của ông và hai cháu qua câu chuyện trên.

2. Dùng từ chỉ đặc điểm, nêu nhận xét của em về câu nói của bạn My: "Ngoại ơi, hóa ra đấy là vầng trăng của ngoại."

Mẫu: Câu nói của bạn My rất hay!

3. Dấu câu nào phù hợp với ô trống: dấu chấm hay dấu chấm hỏi?

Bài làm:

1.

Ví dụ: Hai ông cháu rất đỗi yêu thương nhau.

2. Dùng từ chỉ đặc điểm, nêu nhận xét của em về câu nói của bạn My: "Ngoại ơi, hóa ra đấy là vầng trăng của ngoại."

Ví dụ: Câu nói của bạn My thật dễ thương!

3. Dấu câu nào phù hợp với ô trống:

(1) dấu chấm

(2) dấu chấm

(3) dấu chấm hỏi

  • 466 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021