Bài thơ nói lên những đồ vật, con vật và loài cây nào?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 2: MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC

Đọc hiểu

1. Bài thơ nói lên những đồ vật, con vật và loài cây nào?

2. Hãy nói về lợi ích của một đồ vật (hoặc con vật, loài cây) trong bài thơ

3. Tìm câu hỏi trong bài thơ và trả lời câu hỏi đó.

Bài làm:

1. Bài thờ nói đến:

  • Đồ vật: Cái chổi, cây kim sợi chỉ, đồng hồ, cái rá, hòn than, cánh cửa
  • Con vật: con gà
  • Loài cây: cây mướp

2. Lợi ích của một số đồ vật (con vật, loài cây) trong bài thơ:

  • Lợi ích của cây kim sợi chỉ là giúp bà may vá
  • Lợi ích của đồng hồ là để chỉ thời gian
  • Lợi ích của con gà là báo thức mỗi buổi sáng
  • Lợi ích cái chổi là để quét rác, quét nhà...

3. Câu hỏi trong bài thơ: Bé ngoan làm được việc nào, bé ơi?

Trả lời: Bé ngoan lấy chổi quét sân quét nhà sạch sẽ.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021