Đọc và làm bài tập: Việc tốt

  • 1 Đánh giá

Tiết 3+ 4

A. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng

B. Đọc và làm bài tập: Việc tốt

1. Chủ nhật Hùng đã làm những việc gì?

2. Vì sao Hùng nghĩ đó chưa phải là những việc tốt? Chọn ý đúng:

a. Vì đó là những việc chị Hà đã làm

b. Vì đó không phải những việc khó

c. Vì Hùng làm chưa xong việc

3. Em thích việc tốt nào của bạn Hùng? Vì sao?

4. Chọn dấu câu ( dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi) phù hợp với ô trống:

a. Chị Hà ơi, sao chị quét nhà sớm thế

b. Bà ơi, bà tìm nhà ai ạ

c. Cháu là một cậu bé ngoan..... Bà cảm ơn cháy nhé!

5. Nếu là Hùng em sẽ đáp lại như thế nào

a. Khi bác Cảnh nói:" Hùng sang trông em giúp bác một lúc nhé!"?

b. Khi bác Cảnh cảm ơi Hùng đã trông giúp em bé?

c. Khi bà cụ nói:" Bà cảm ơn cháy nhé"

6. Xếp các tên riêng sau theo đúng thứ tự bảng chữ cái:

Hùng, Cảnh, Hà, Lê, Thanh, Phong, Yến, Ánh, Mai

Bài làm:

1. Chủ nhật Hùng đã làm những việc:

  • Hùng trông em bé
  • Hùng giúp bà cụ tìm số nhà
  • Hùng rửa ấm chén

2. b

3. Em thích việc giúp bà cụ tìm số nhà, bì em cảm thấy giúp đỡ người đang gặp hoàn cảnh khó khăn là một việc quan trọng, nên làm

4. Hoàn thành câu như sau:

a. Chị Hà ơi, sao chị quét nhà sớm thế?

b. Bà ơi, bà tìm nhà ai ạ?

c. Cháu là một cậu bé ngoan. Bà cảm ơn cháy nhé!

5. Nếu em là Hùng em sẽ nói:

a. Vâng ạ, cháu sang luôn đây ạ

b. Dạ, không có gì đâu ạ.

c. Dạ, đây là việc cháu nên làm mà.

6. Sắp xếp như sau:

Ánh, Cảnh, Hà, Hùng, Lê, Mai, Phong, Thanh, Yến

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021