Hãy kể tên một vài người bạn của em. Em và các bạn thường làm gì cùng nhau?

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Hãy kể tên một vài người bạn của em.

2. Em và các bạn thường làm gì cùng nhau?

Bài làm:

1. Tên một vài người bạn của em: Nam, Lan, Hoa, Ngọc Anh, Huyền Diệu.

2. Em và các bạn thường:

  • Chơi trốn tìm
  • Chơi bịt mắt bắt dê
  • Học nhóm
  • Ca hát cùng nhau.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021