Em biết những gì về bạn Hồng Anh? Nhờ đâu em biết rõ về bạn Hồng Anh như vậy?

 • 1 Đánh giá

BÀI VIẾT 2

1. Đọc bản tự thuật dưới đây:

Em biết những gì về bạn Hồng Anh? Nhờ đâu em biết rõ về bạn Hồng Anh như vậy?

a) Em biết những gì về bạn Hồng Anh? Nhờ đâu em biết rõ về bạn Hồng Anh như vậy?

b) Tìm một tên riêng trong bản tự thuật được viết hoa.

2. Viết bản tự thuật của em theo mẫu trên.

Bài làm:

1.

a) Những điều em biết về bạn Hồng Anh:

 • Họ và tên

 • Giới tính

 • Ngày sinh

 • Quê quán

 • Nơi ở hiện nay

 • Trường, lớp

 • Sở thích.

 • Em biết rõ về bạn như vậy nhờ đọc bản tự thuật của bạn.

b) Một tên riêng trong bản tự thuật được viết hoa: Dương Hồng Anh.

2. Viết bản tự thuật của em theo mẫu trên.

 • Họ và tên: Nguyễn Bảo Nhi

 • Nam, nữ: Nữ

 • Ngày sinh: 14/10/2014

 • Nơi sinh: Hà Nội

 • Quê quán: Hà Đông, Hà Nội

 • Nơi ở hiện nay: Ngõ 192, Kim Giang, Hà Nội

 • Học sinh lớp: 2A3

 • Trường: Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội

 • Sở thích: Ca hát.

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021