Việc đó là việc gì? Em đã làm việc đó như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Bài viết 2:

1. Kể một việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà.

Gợi ý:

- Việc đó là việc gì?

- Em đã làm việc đó như thế nào?

- Ông bà khen em thế nào?

- Em đáp lại lời khen của ông bà thế nào?

2. Dựa vào những điều vừa kể, hãy viết 4-5 dòng về một việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc ông bà.

Bài làm:

1. Kể một việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà.

Gợi ý:

- Việc đó là: bóp tay chân cho bà

- Em đã làm việc đó: buổi tối trước khi bà đi ngủ

- Ông bà khen em: rất ngoan

- Em đáp lại lời khen của ông bà: cảm ơn bà

2.

Bà em năm nay đã già nên hay bị mỏi tay chân. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ em thường bóp tay chân cho bà. Bà lúc nào cũng khen em rất ngoan và xoa đầu em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để bà vui lòng.

  • 180 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021