Đây là những cuốn sách mọi người đã đọc Soạn bài Thời gian của em sách Cánh diều lớp 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án cho câu hỏi Đây là những cuốn sách mọi người đã đọc - Câu 1 trang 18 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều được đăng tải trong bài viết dưới đây.

Câu 1 trang 18 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm: Đây là những cuốn sách mọi người đã đọc.

2. Dựa theo câu mẫu ở bài tập 1, hãy giới thiệu với bạn về các đồ vật em có trên bàn hoặc trong cặp sách.

Bài làm:

1. Đặt câu hỏi: Đây là cái gì?

2. Em giới thiệu với bạn về các đồ vật em có trên bàn hoặc trong cặp sách:

  • Đây là những chiếc bút màu.

  • Đây là thước kẻ.

  • Đây là tập nhãn vở.

  • Đây là những quyển sách giáo khoa.

  • Đây là những cuốn vở bài tập.

Soạn Tiếng Việt lớp 2 trang 14 Cánh Diều tập 1 được KhoaHoc đăng tải nhằm hỗ trợ các em soạn bài trước sẽ biết được kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.