Chọn chữ phù hợp vào ô trống: g hay gh?

  • 1 Đánh giá

BÀI VIẾT 1:

1. Tập chép: Ếch con và bạn

2. Chọn chữ phù hợp vào ô trống: g hay gh?

Chọn chữ phù hợp vào ô trống: g hay gh?

3. Viết vào vở 10 chữ cái trong bảng sau:

Chọn chữ phù hợp vào ô trống: g hay gh?

4. Tập viết

a) Viết chữ hoa: B.

b) Viết ứng dụng: Bạn bè giúp đỡ nhau.

Bài làm:

1. Tập chép: Ếch con và bạn

2. Chọn chữ phù hợp vào ô trống:

gà trống tiếng gáy

ghi nhớ cái gối

3. Viết vào vở 10 chữ cái trong bảng sau:

Chọn chữ phù hợp vào ô trống: g hay gh?

4. Tập viết

a) Viết chữ hoa: B.

b) Viết ứng dụng: Bạn bè giúp đỡ nhau.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021