Đó là tiết học gì vào hôm nào? Em và các bạn đã làm gì vào tiết học hôm đó?

  • 1 Đánh giá

BÀI VIẾT 2:

1. Kể với các bạn về một tiết học vui ở lớp em:

Gợi ý:

  • Đó là tiết học gì vào hôm nào?

  • Em và các bạn đã làm gì vào tiết học hôm đó?

  • Tiết học đó có gì khiến em thấy vui?

2. Dựa vào những điều đã kể ở bài tập 1. Hãy viết 4-5 câu về một tiết học em thích.

Bài làm:

1.

  • Đó là tiết học Âm nhạc vào sáng thứ 2.

  • Em và các bạn đã học hát cùng cô Oanh vào hôm đó.

  • Tiết học đó cô đã dạy chúng em hát nhiều cách hát khác nhau khiến em rất vui.

2. Viết 4-5 câu về một tiết học em thích:

Sáng thứ 2 chúng em có tiết học Âm nhạc với cô Hoàng Oanh. Buôi hôm ấy cô dạy chúng em bài hát mới. Cô cho chúng em hát đơn ca, song ca, rồi đến tốp ca. Cô còn dạy cách hát bè, hát đuổi. Cả lớp ai cũng rất thích thú. Mọi người say sưa hát theo. Em rất thích tiết học hôm ấy.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021