Hương và Thảo chơi trò gì? Hàng để hai bạn mua bán là gì?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 1: CHƠI BÁN HÀNG

Đọc hiểu

1. Đọc khổ thơ 1 và cho biết:

a) Hương và Thảo chơi trò gì?

b) Hàng để hai bạn mua bán là gì?

c) Ai là người bán? Ai là người mua?

2. Bạn Thảo mua khoai bằng gì?

3. Trò chơi của hai bạn kết thúc như thế nào?

4. Theo em, khổ thơ cuối nói lên điều gì?

a) Khen khoai đất bãi rất bùi.

b) Khen khoai đất bãi rất ngọt.

c) Khen khoai ngọt bùi, khen tình bạn giữa Hương và Thảo.

Bài làm:

1. Đọc khổ thơ 1 em biết:

a) Hương và Thảo chơi trò: bán hàng.

b) Hàng để hai bạn mua bán là: củ khoai lang.

c) Hương là người bán. Thảo là người mua.

2. Bạn Thảo mua khoai bằng chiếc lá rơi.

3. Trò chơi của hai bạn kết thúc: hai bạn cùng ăn chung củ khoai.

4. Theo em, khổ thơ cuối nói lên:

c) Khen khoai ngọt bùi, khen tình bạn giữa Hương và Thảo.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021