Đọc và làm bài tập: Bạn của nai nhỏ

  • 1 Đánh giá

Tiết 7,8

A. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng

B. Đọc và làm bài tập: Bạn của nai nhỏ

1. Khi nai nhỏ xin phép đi chơi, nai cha muốn biết điều gì?

2. Mỗi hành động của nhân vật bạn nói lên điểm tốt nào của bạn ấy?

Ghép đúng

a. Hích vai, lăn hòn đá to chặn lỗi

1. sẵn lòng vì người khác

b. Kéo nai nhỏ chạy, trốn lão hổ

2. khỏe mạnh

c. Húc sói, cứu dê non

3. thông minh, nhanh nhẹ

3. Điểm tốt nào của nhân vật bạn đã làm nai cha yên tâm, không còn lo lắng?

4. Em thích một người bạn thế nào?

5. Hãy xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

6. Dựa vào các từ ngữ trên, đặt một câu theo mẫu Ai làm gì?

VD: Nai nhỏ xin phép cha đi chơi.

Bài làm:

1. Khi nai nhỏ xin phép đi chơi, nai cha muốn biết về người bạn mà nai muốn đi cùng

2. Nối

  • a-2
  • b-3
  • c-1

3.Nai cha yên tâm, không còn lo lắng ở điểm tốt của người bạn đó là bạn sẵn sàng vì người khác

4. Em thích một người bạn tốt bụng sẵn sàng vì người khác, dũng cảm không quản nguy hiểm như người bạn của nai con vậy

5. Từ ngữ chỉ sự vật: nai, hổ, cây, dê, sói, bạn

Từ ngữ chỉ hoạt động: rình, đuổi bắt, xin phép, húc, chạy, hích vai

6. Hổ đang đuổi bắt nai

Hoặc:

Thấy hổ, dê vội chạy nhanh để trốn

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021