Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? Theo em, vì sao bạn nhỏ hỏi như vậy?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 1: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?

Đọc hiểu:

1. Bạn Bạn nhỏ hỏi bố điều gì?

2. Theo em, vì sao bạn nhỏ hỏi như vậy? Chọn ý em thích:

a) Vì tờ lịch ngày hôm qua đã bị bóc khỏi quyển lịch.

b) Vì bạn nhỏ không thấy ngày hôm qua nữa.

c) Vì ngày hôm qua đã trôi đi không trở lại nữa.

3. Tìm khổ thơ ứng với mỗi ý:

Ngày hôm qua không mất đi vì trong ngày hôm qua:

Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? Theo em, vì sao bạn nhỏ hỏi như vậy?

4. Hỏi đáp với bạn: Ngày hôm qua, em đã làm được việc gì tốt?

Bài làm:

1. Bạn nhỏ hỏi bố: Ngày hôm qua đâu rồi?

2. Theo em, vì sao bạn nhỏ hỏi như vậy vì:

a) Tờ lịch ngày hôm qua đã bị bóc khỏi quyển lịch.

3.

Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? Theo em, vì sao bạn nhỏ hỏi như vậy?

4. Ngày hôm qua, tôi đã làm được việc tốt:

  • Giúp mẹ trông em.

  • Nhổ tóc sâu cho bà ngoại.

  • Lau bàn ghế.

  • Quét nhà.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021