Tìm các từ ngữ chỉ ngày phù hợp. Tìm các từ ngữ chỉ năm phù hợp.

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Tìm các từ ngữ chỉ ngày phù hợp với chỗ có kí hiệu o :

Tìm các từ ngữ chỉ ngày phù hợp. Tìm các từ ngữ chỉ năm phù hợp.

2. Tìm các từ ngữ chỉ năm phù hợp với chỗ có kí hiệu o :

Tìm các từ ngữ chỉ ngày phù hợp. Tìm các từ ngữ chỉ năm phù hợp.

Bài làm:

1. Các từ ngữ chỉ ngày phù hợp với chỗ có kí hiệu:

  • hôm kia

  • hôm qua

  • ngày mai

  • ngày kia

2. Các từ ngữ chỉ năm phù hợp với chỗ có kí hiệu:

  • năm kia

  • năm ngoái

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021