Vì sao Vũ Duệ không được đến trường? Cậu bé ham học như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Kể chuyện - Trao đổi

1. Nghe và kể lại mẩu chuyện sau: Cậu bé đứng ngoài lớp học.

a) Vì sao Vũ Duệ không được đến trường?

b) Cậu bé ham học như thế nào?

c) Thầy giáo hỏi bài cậu bé, kết quả ra sao?

d) Thầy giáo đến nhà khuyên cha mẹ Vũ Duệ như thế nào?

e) Sau này Vũ Duệ đã thành đạt như thế nào?

2. Theo em, trong câu chuyện trên:

a) - Thầy giáo sẽ khen Vũ Duệ thế nào khi cậu trả lời được câu hỏi khó?

- Vũ Duệ sẽ đáp lại lời khen của thầy giáo như thế nào?

b) - Thầy giáo sẽ nói thế nào để khuyên bố mẹ cho Duệ đi học?

- Bố mẹ sẽ đáp lại lời khuyên của thầy giáo như thế nào?

Bài làm:

1.

a) Vũ Duệ không được đến trường vì: nhà nghèo.

b) Cậu bé ham học: Không được đến trường nhưng ham học, ngày ngày, Duệ cõng em đứng ngoài lớp học nghe lỏm.

c) Thầy giáo hỏi bài cậu bé, kết quả: Duệ trả lời rất trôi chảy.

d) Thầy giáo đến nhà khuyên cha mẹ Vũ Duệ: cho Duệ đi học.

e) Sau này Vũ Duệ đã thành đạt: Vũ Duệ đỗ Trạng nguyên, làm quan thời Lê, nổi tiếng là vị quan tài năng, trung nghĩa.

2. Theo em, trong câu chuyện trên:

a) - Thầy giáo sẽ khen Vũ Duệ thế nào khi cậu trả lời được câu hỏi khó: Cậu bé này thật thông minh.

- Vũ Duệ sẽ đáp lại lời khen của thầy giáo: Em cảm ơn thầy ạ.

b) - Thầy giáo sẽ nói để khuyên bố mẹ cho Duệ đi học: Tôi thấy cậu bé rất thông minh, anh chị nên cố gắng cho cháu đi học, sau này sẽ thành tài.

- Bố mẹ sẽ đáp lại lời khuyên của thầy giáo: Gia cảnh nhà tôi khó khăn quá, nhưng thôi nghe lời thầy chúng tôi cũng cố gắng.

  • 76 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021